Algemene voorwaarden

1. Aanmelding
Aanmelding kan via de website en  is strikt persoonlijk.


2. Bewijs van inschrijving
Vanaf het moment dat je aanmelding bij De Groene Kookacademie in het bezit is zijn de algemene voorwaarden van kracht. Je ontvangt van ons een bevestiging van de inschrijving.


3. Inschrijving
Plaatsing van cursisten gebeurt op volgorde van binnenkomst van betaling van het lesgeld.


4.Betaling

Betaling van het lesgeld dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan en uiterlijk vóór de (eerste) les.


5. Annuleringsregeling voor meerdaagse cursussen en opleidingen
Vroegtijdige opzegging is mogelijk door vroegtijdige email of  telefonisch contact;

a. 30 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus.
b. Binnen 30 dagen: je dient 10% van het verschuldigde lesgeld te betalen.
c. Na aanvang is de cursist 100% lesgeld verschuldigd.


6. Annuleringsregeling voor ééndaagse workshops
Vroegtijdige opzegging van de workshop is mogelijk door vroegtijdige email of  telefonisch contact;
a. 10 dagen voor aanvang van de workshop.
b. Tussen 10 dagen en tot 24 uur van te voren: je dient 10% van het verschuldigde lesgeld te betalen.
c. Binnen 24 uur voor aanvang en na aanvang ben je 100% lesgeld verschuldigd en is er geen restitutie mogelijk, de aankoop blijft geldig voor een andere datum van de workshop.


7.Verzuim voor meerdaagse cursussen en opleidingen
Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van het lesgeld. Verzuimde lessen kunnen uitsluitend na afspraak en uitsluitend in de eerstvolgende groep ingehaald worden tegen betaling van € 85,- per les.


8. Opleidingsdata
De Groene Kookacademie houdt zich het recht voor de opleidingsdata en/of lestijden aan te passen mocht daar een noodzakelijke reden voor zijn.


9. Studiemateriaal
De cursist draagt zelf zorg voor de aanschaf van (studie)materiaal dat nodig is voor het volgen van de opleiding, zoals bij aanmelding vermeld wordt. Dit zit niet bij het opleidingsgeld inbegrepen.


10. Auteursrecht
Het opleidingsmateriaal is je eigendom. Het materiaal verkregen door De Groene Kookacademie mag niet op een of andere manier worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming of bronvermelding.


11. Aansprakelijkheid
De Groene Kookacademie is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan goederen van de cursisten tijdens het verblijf op het terrein of gebouw waarin de lessen worden gevolgd.


12. Omgangsnormen
Mocht er tijdens de opleiding sprake zijn van diefstal of onbehoorlijk gedrag dan leidt dit tot uitzetting van cursist van de opleiding zonder restitutie van lesgelden.


13. Annulering door De Groene Kookacademie
De Groene Kookacademie houdt zich het recht voor om de opleiding, cursus of workshop waarvoor de cursist zich heeft aangemeld te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Uiterlijk 7 dagen voordat de opleiding, cursus of workshop start, word je hiervan op de hoogte gesteld. Het lesgeld wordt dan teruggestort.

@2023